dimarts, 24 de maig de 2016

POEMAL’amor, encara que no existeixi, existeix.
L’amor, encara que no s’expressi, s’expressa.
L’amor, encara que no es doni, es dóna.
L’amor, encara que no es vulgui, es vol.
L’amor, encara que no t’esperi, t’espera.
L’amor, encara que no et desitgi, et desitja.
L’amor, encara que no ho vulgui, ho vol.
L’amor, encara que no sigui veritat, és veritat.
L’amor, encara que no arribi, arriba.
L’amor, encara que no et vulgui, et vol.
L’amor, encara que no digui que no, sempre diu que sí.


Santi Borrell  (poemes inèdits)