divendres, 5 de febrer de 2010

DOS POEMES
Per real decret
s'han acabat les vacances.

Per real decret
s'ha acabat el temps.

Per real decret
s'acabarà la vida humana.

................................................
.
.
.
MINISTRE DE CULTURA
.
.
Les seves paraules quan entren
en contacte amb l'aire fred
de l'atmosfera,
formen tempestes
que generen la creació
de nombroses obres d'art.
.
Què farien, els artistes
sense aquest món tant brut
i tant incomprensible, eh?
.
.
.
.
... del llibre inèdit "El bosc de Jana" ... 2009
.
.