dijous, 4 de desembre de 2008


JOAN ADROVER
.

. PARAULES

He cercat en les paraules
per a trobar el que jo senti,
el que sento no em parla
són paraules absents.
.
. Doncs per què cerco jo en les paraules
si res em diuen del que jo sent;
què és el que em mostren quan em demanen
que en elles cerqui mon sentiment?
.
. O és que sense elles
res jo no sento
més que d'aquelles
que són absents?
.
. I si jo sento i no són paraules,
que és el que amaga
el mot sentiment?
.
. És tal vegada la bella imatge
del que per a elles és l'existent?
.
. O és que paraules són bella imatge
del que és en elles tot el que és?
.
. Si amb les paraules
sento l'absència,
Amb elles sento
no sentir res.
.
. I si no sento,
no hi ha paraules;
res no s'amaga;
tot és no res.

.
. Amb les paraules
aquí... jo sento
la forta absència
del sentiment.

.
. I amb les paraules
sento paraules
que res o són
si jo no sent.
.
.
(Joan Adrover.... "Del llibre inèdit")
.