dimarts, 9 de desembre de 2008


CARLES HAC MOR
(en lletra Arial)
CARLES HAC MOR
(en lletra Verdana)
CARLES HAC MOR
(en lletra Trebuchet)
CARLES HAC MOR
(en lletra Webdings)

.............................................

DE LA POCA VERGONYA LÍRICA

Poesia no gens fosca del jo:
no, el no-jo no inhibeix pas el jo,
que inclou el tu i el tutú del no-tu
i que es desdiu dels versots on jotú
la corrupció del mi del poeta
que ja ha esdevingut del tot ca et etcètoeta.
Ja n'hi ha prou, d'exhibicionisme!
Sop aboag a tàpisi porisme.


---------------


DISSOLUCIÓ

Ja hi van venint una ona-
da rere l'altra, i l'al-
tra rere l'una, fins que en
ve una, d'ona ben suau,
que no és sinó el concep-
te d'onada, que ara es des-
fà a la sorra, també com
a mera idea. I men-
trestant, se'ns en anat el
cap a l'ona primigènia,
que tampoc no existeix.


----------------------------


PERMUTACIONS

Herba.
La pedra la.
La pedra com
a pedra a l'herba.
Herba per a
la pedra de.
Herba pedra
sense herba,
amb herba,
com l'herba,
de pedra.
Com la pedra com.
Perba, herdra,
preba, perdra.
Pedra a l'herba sí.

------------------------

DE TOT I MÉS

Delit de delicte
dirimit en deliri
unidireccional.

Detritus
deliqüescents
de delinqüents
delerosos
de dirigir.

Ara que hi penso,
no me'n recordo
que més hi volia
afegir per matar-ho.

--------------

LA DISTÀNCIA NO SÓN PAS
ELS DOS PUNTS
DAMUNT LA LÍNIA RECTA

Digué: "Au, vés! Tros de merda seca!"
Aquella força d'amor, però,
no esbucarà mai ni mitja tàpia.
La nàpia del forçut és forta.
A la forca sense amo, desig
hi penjava. Salvat Papaseït,
poesia de beneit. Amor?
Més m'estimo un bon xiulet agut,
que no m'embafa ni floraleja.

-------------------------

MISE EN SCÈNE

El principi vol dir el començament,
el millor vol dir el més bo,
la forma és la manera,
el cullerot és l'oncle,
creuar vol dir travessar,
oli en un llum equival a la mar de bé.

Nihil medium est. Ne quid nimis.

(pOEMEs de carleS hAC MOr)
.