dilluns, 8 de desembre de 2008...... camins i pedres....... i núvols..... (pàg. 72)


ah, si tot el que sento és la realitat que em crida....

ah, si totes les paraules que veig
fossin totes les realitats que m’impulsen
a trobar el sentit de totes les coses....

ah, si la realitat que veig... fos tot el que sóc...
si totes les paraules que s’amaguen dins la ralitat fossin tota la meva realitat que estic buscant....

ah, ah..... ah, si tota aquesta llum que sóc.....
fos tota aquesta llum que veig....

ah, tots els meus sentiments que trobo de mi
fora del meu cos...

ah, tota aquesta veritat que sóc.... fora de mi....

totalment allunyada del meu cos.....

ah, tota aquesta física meva.... existent....
expressant-se... fora de tot el que sóc.....

ah, si no pogués sentir el meu cos com una realitat
tradicional...... com una realitat
aparentment convencional..

ah, si pogués sentir tot el que sóc... actualment..
si pogués veure tot el que sóc artificialment....

ah, si pogués sentir totes les meves vides tecnològiques...
... les meves vides comercials... farmacèutiques....
... les meves vides nacionals... internacionals....
... totes les meves vides sense fronteres.. sense res....
... les meves vides clandestines.... ambulants....
.... les meves vides no oficials....

ah, si pogués sentir la meva vida no oficial......

ah, si pogués sentir la meva vida no autoritzada per mi...
ah, si pogués acceptar totes les meves vides...
totes les vides que tinc... per tots els altres... ah, ah...

ah, si pogués fer un estudi sobre tots els sentiments...

si pogués dedicar la meva vida a estudiar
els sentiments humans.... reals.... actuals....

ah, si pogués sentir totes les pedres
que volen expressar els sentiments ....

ah, si pogués estudiar un grup de persones..... ah.....
ah, si pogués estudiar una sola persona.....

si pogués estudiar tots els seus sentiments....

totes les seves influències.... totes les seves etapes....

tot el seu origen científic....

ah, si pogués dedicar tota la meva vida
a estudiar i entendre al vida d’una sola persona....

ah, si pogués fer el gran llibre..... el llibre interminable
que requereix una persona per poder-la entendre

ah, si pogués acceptar tots els sentiments humans...

..