dilluns, 18 de març de 2019

POEMES. COLLECTION 2010-2014.Les lleis del parlament
formen part dels meus genolls.

Una papallona són dues fulles
que es donen la mà.
Hi ha dies que veig la realitat
a través dels anuncis de la televisió.

El meu cos està cobert
de programes educatius
i de sistemes informàtics.
Jo visc amb les paraules,
però les paraules van vivint al seu aire.

La paraula cansament
arriba a cansar més
que el propi cansament.
Ningú és innocent de res.
El cant ja existia abans de cantar-lo.